پارسا ماشین

  • مدیر - احمد پارساییان
  • تهران - منطقه 9 - م. شمشیری (سه راه آذری) - گاراژ بار سهامی - ک.پ : 1351956336