شرکت صنایع بسته بندی اکسیر فلز پارسیان

آینده موفق با کیفیت برتر
  • مدیر - ابوالقاسم زمانی ها
  • تهران - منطقه 20 - کهریزک - شورآباد - خ. مدنی - پ. 36 - ک.پ : 1817143348
  • ،

شرکت صنایع بسته بندی اکسیر فلز پارسیان در یک نگاهچاپ و تولید انواع ظروف فلزی مخصوص مصارف شیمیایی
ارزیابی