تک تراش

  • مدیر - علی رضا حاجیلو
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - بعد از گردنه تنباکویی - جنب پمپ بنزین امام رضا
ارزیابی