کارخانه تکناز شیمی

  • قزوین - البرز - اراضی فتح آباد - شهرک چرم سازی