کارخانه تکناز شیمی

  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - جاده بویین زهرا - اراضی فتح آباد - شهرک چرم سازی