شرکت نیکوبر شرق سپاهان

  • مدیر - اکبر قاضی زاده
  • اصفهان - اصفهان - م. احمدآباد - خ. ولی عصر - ساختمان قاضی زاده