شرکت خزر پلاستیک

  • مدیر - هادی پورنغز
  • قزوین - قزوین - نادری شمالی - روبروی داروخانه رازی