کارخانه خزر پلاستیک

  • مدیر - هادی پورنغز
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - کمربندی سهروردی - روبروی ورزشگاه کارگران - خ. ابوریحان بیرونی
ارزیابی