آریادیزل موتور - کد 749

  • مدیر - علی اکبر اکبری
  • خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار فرودگاه - جنب ترمینال مسافربری