شرکت توسعه اطلاعات رسانه

  • مدیر - قابوسی
  • تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - ک. نخست - پ. 2 - زنگ اول
  • ، ، ،