طراحان کیفیت کیهان

  • مدیر - نیما کبوتریان
  • تهران - منطقه 4 - پاسداران - خ. گلستان پنجم - م. هروی - خ. وفامنش - خ. آزادی - پ. 57
  • ، ، ،
  • ،
  • ،

طراحان کیفیت کیهان در یک نگاهشرکت مهندسین مشاور طراحان کیفیت کیهان افتخار ارائه خدمات تخصصی مشاوره مدیریت ، به شرح زیر را دارد: الف) خدمات مشاوره سیستم‌های مدیریتی 1. خدمات آموزش، ممیزی و مشاوره درطراحی و استقرار استاندارد ISO 9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت) 2. خدمات آموزش ، ممیزی و مشاوره درطراحی و استقرار استاندارد ISO 14001:2004 (سیستم مدیریت زیست محیطی) 3. خدمات آموزش ، ممیزی و مشاوره درطراحی و استقرار استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) 4. خدمات آموزش ، ممیزی و مشاوره درطراحی و استقرار سیستم IMS(سیستم مدیریت یکپارچه) 5. خدمات آموزش ، ممیزی و مشاوره درطراحی و استقرار استاندارد ISO 10002(سیستم سنجش رضایتمندی / مدیریت شکایات) 6. خدمات آموزش ، ممیزی و مشاوره درطراحی و استقرار استانداردهای ISO/TS 29001 , HSE-MS (سیستم مدیریت ایمنی, بهداشت شغلی و محیط زیست) 7. خدمات آموزش ، ممیزی و مشاوره درطراحی و استقرار استانداردهای صنعت خودرو ISO/TS16949:2002 , QS9000 , 8. خدمات آموزش ، ممیزی و مشاوره درطراحی و استقرار تکنیکهای مختلف کیفی SPC, MSA , FMEA , QFD , 5S و... 9. خدمات آموزشی ، اجرای ممیزی های داخلی مستقل جهت نگهداری ،‌ توسعه و افزایش اثربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت استقرار داده شده در سازمان ها ب) خدمات مشاوره مدیریت 1. خدمات آموزش ، مشاوره در تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک 2. خدمات آموزش و مشاوره مدل تعالی سازمانی EFQM 3. خدمات آموزش ، مشاوره در استقرار چرخه بهره‌وری 4. خدمات آموزش و مشاوره عارضه‌یابی سازمانی 5. خدمات آموزش و مشاوره مهندسی ارزش 6. خدمات آموزش و مشاوره در زمینه شش سیگما 7. خدمات آموزش و مشاوره کارت امتیازی متوازن BSC 8. خدمات آموزش و مشاوره ارزیابی عملکرد کارکنان MOP
ارزیابی