دکتر سعید دهخارقانیان

  • مدیر - ده خارقانیان
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. زکریای رازی - ک. مرتضی قلی - پ. 16 - ط. دوم - ک.پ : 1874617691
  • ، ،