ش. 6 شهر ری - صادقی، محمدحسین

  • مدیر - محمدحسین صادقی
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. 24 متری - روبروی اداره ثبت - پ. 158 - ک.پ : 1874617384
  • ،