زرینه صنعت شمال کردستان

  • مدیر - توفیق آبسینا
  • کردستان - ديواندره - جاده سنندج - کیلومتر 5 - روبروی شرکت نیک الیاف
ارزیابی