کارخانه ایران پارافین

  • مدیر - حاجی غفاری
  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 5
کلمات کلیدی :

پارافین

ارزیابی