فردوسی

  • مدیر - محمد حاجی غلام
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. زکریای رازی - پ. 376 - ک.پ : 1874613691