زینعلی

  • مدیر - مراد زین علی
  • تهران - منطقه 15 - فداییان اسلام - بنگاه کدخدا اسماعیل - حیاط دوم - پ. 36 - ک.پ : 1185735171