صالحی

  • مدیر - شکراله صالحی
  • تهران - منطقه 15 - فداییان اسلام - بنگاه عدالت نو - پ. 5051 - ک.پ : 1185734599
ارزیابی