کارخانه ایران ساک

  • مدیر - بهرام مینو
  • قزوین - قزوین - شهر صنعتی البرز - سه راه اتحادیه امکان - بعد از سردخانه خادم مولا
ارزیابی