شرکت ایران ساک (پاکت سیمانی)

  • مدیر - بهرام مینو
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. یکم - پ. 12 - ط. اول - ک.پ : 1533665461
ارزیابی