کارخانه بنزن شیمی

  • مدیر - امیرخسرو نیشابوریان
  • قزوین - تاکستان - شهرک صنعتی - خ. هفتم شرقی
کلمات کلیدی :

چسب

|

تولید چسب

|

تولیدچسب

ارزیابی