شهر سالم شهرداری تهران - مرکز شماره 19

  • تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو - خ. لطیفی - خ. میثاق - نبش کوچه شانزدهم - پ. 19 - ک.پ : 1893686391
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 19 - مناطق و نواحی شهرداری
مستقرها :

دکتر معصومه بینش - متخصص زنان و زایمان
ارزیابی