شرکت آژینه پاد (پلمیر)

  • مدیر - شاهپور - آرزو ثابتی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نرسیده به خیابان مفتح (روزولت) - ساختمان 390 - ط. دوم - پ. 3 - واحد 43 - ک.پ : 1587815138
ارزیابی