کارخانه آبشینه

  • مدیر - مریم حریری
  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 3 - روبروی سیلوی جهاد
کلمات کلیدی :

چسب

|

رزین

|

رزین صنعتی

|

رنگ

ارزیابی