کارخانه دوران الکترونیک

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 22 - بعد از دنیای فلز - خ. دوم
ارزیابی