علی ابن ابیطالب

  • مدیر - مسعود مکارم
  • قم - قم - شهدا - کوی آمار - پ. 15
ارزیابی