تکنوماشین البرز

  • مدیر - احمد اسماعیلی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - شیخ بهایی - خ. حکمت نهم
  • ،
کلمات کلیدی :

پلاستیک

|

قالبسازی

|

قالب سازی

ارزیابی