کارخانه تیک تاک (سیم جوش)

  • مدیر - احمدرضا نورانی
  • قزوین - قزوین - جاده قدیم تهران - کیلومتر 5 - بلوار صنعت