دکتر شهرزاد هداوند

  • تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی - ک.پ : 1416645185
ارزیابی
تشکروقدردانی لعیا : تشکروقدردانی
من پیش خانم دکتر هداوندعمل سزارین شدم.خانم دکتربسیار در کارشان متبحر وحاذق هستندوضمنا بسیار خانم خوش برخوردی هستند. من از ایشان بسیار متشکرم .