آ. ا. گ - نمایندگی کرج (AEG)

  • مدیر - محمدحسین تقی پورنوبری
  • البرز - کرج - بهشتی - بالاتر از چهارراه طالقانی