کارخانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

  • مدیر - احمد صادقی
  • اصفهان - اصفهان - بزرگراه ذوب آهن - ک.پ : 15946
کلمات کلیدی :

ذوب

|

نورد

ارزیابی