تکاور

  • مدیر - مجید احمدی
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. زکریای رازی - خ. پیلغوش - خ. شیرمحمدی (آردیران) - پ. 20 - ک.پ : 1871666771

تکاور در یک نگاهطراح و مجری تابلو بیلبردهای تبلیغاتی فلکسی فیس - نئون پلاستیک - کامپوزیت - چنلیوم - 
ارزیابی
پرسش مسعود : پرسش
حدود قیمت بیلبوردهاچقدر است؟
تابلو بیلبرد تبلیغاتی مجید : تابلو بیلبرد تبلیغاتی
حدود قیمت ساخت و اجرای تابلو بیلبردهای تبلیغاتی متر مربع 5/500/000 ریال
بیلبرد مجید : بیلبرد
حدود 5/500/000 بازای متر مربع