شرکت صنعتی آما

  • مدیرعامل - رامین علی زاده
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 17 - نبش خیابان 64
  • ، ،