صادقی

  • مدیر - غیب علی صادقی
  • تهران - منطقه 16 - جوادیه - خ. زمانی - پ. 279 - ک.پ : 1365964363
  • ،