صنایع مفتولی تاکستان

  • مدیر - حسین باقرزاده خرسندی
  • قزوین - تاکستان - جاده سه راه کهک - کیلومتر 6
کلمات کلیدی :

مفتول

|

مفتول فلزی

ارزیابی