پایانه منطقه 5 - میدان آزادی

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه جناح - پشت ترمینال غرب - کارشناسی تصادفات - ک.پ : 1391653644