دکتر جهانگیری

  • روزهای زوج -
  • تهران - منطقه 10 - مرتضوی - تقاطع خیابان خوش - پ. 254
روزهای فرد

ایران - تهران - منطقه 02 - بهبودی - بالاتر از درمانگاه عمار - نبش کوچه بقال باشی - ساختمان پرشکان پردیس - واحد 4
ارزیابی