شرکتتراکتورسازی ایران تبریز

  • مدیر - رزمجو
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 9/5 - خ. نخ زرین - روبروی شهاب خودرو - ک.پ : 1389745411
  • ،