کارخانه پاتن جامه

  • مدیر - بهزاد رعیت خاکی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 9 - خ. نخ زرین - روبروی پاک شوما - ک.پ : 1389743345