محمدی فخار

  • مدیر - حسین محمدی فخار
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. امام حسین - خ. اسدالهی - خ. یزدان خواه - پ. 123 و 125 و 127 - ک.پ : 1847718161
کلمات کلیدی :

آهن

|

آهنگر

|

آهنگری

|

فولاد

ارزیابی