دکتر حیدر امینی

  • تهران - منطقه 3 - شیخ بهایی شمالی - پ. 81 - ساختمان صبا - ط. 9
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 2 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی