ذوب فلزات تاکستان

  • مدیر - مسعود شاطرعباس
  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - شهرک صنعتی تاکستان - دست اول - دست راست - ک. اول - پ. 7
ارزیابی