بیمارستان مروستی

  • مدیر - مدنی
  • تهران - منطقه 11 - نوفل لوشاتو - پ. 119 - ک.پ : 1134853513
  • ،
مستقرها :

دکتر ایرج شیرزاد - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر جمشید صفایی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر حسین سراج - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر محمدهادی مهدوی ایزدی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر هادی قنبری - متخصص گوش حلق و بینی
ارزیابی