دکتر فیروز رحیمی

  • مدیر - فیروزه رحیمی
  • تهران - منطقه 11 - م. قزوین - بیمارستان فارابی - ک.پ : 13366
  • ،
ارزیابی