دکتر سیدعلی طباطبایی

  • مدیر - سیدعلی طباطبایی
  • تهران - منطقه 11 - م. قزوین - بیمارستان فارابی - ک.پ : 13366
  • ،
ارزیابی