بیمارستان مدرس - تامین اجتماعی

  • مدیر - اکبری
  • تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - بیمارستان مدرس - ک.پ : 1998734383
مستقرها :

دکتر حسن جمشیدیان - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر سعید مجتهدزاده - فوق تخصص قلب و عروق کودکان
دکتر سیما رفیعیان - فوق تخصص قلب و عروق کودکان
دکتر شاهپور عالی داعی - فوق تخصص قلب و عروق
دکتر مجید علی عسگری - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر محمدجعفر کیانی - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر محمدکاظم عرب نیا - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر محمدمسعود مجیدی تهرانی - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر محمود بهشتی منفرد - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر منوچهر حکمت - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر ناصرعلی حجتی - متخصص قلب و عروق
ارزیابی