شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان

  • مدیر - جعفر اسکندریان
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - بین کوچه 37 و 39 - پ. 120/3 - ط. اول - واحد 2