خانه قوام الدوله

  • تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - تقاطع چهارراه سرچشمه و سه راه امین حضور - ک. میرزا محمد وزیر