کارخانه همایش صنعت پلیمر

  • مدیر - حسین حسینی
  • شهریار - جاده قدیم کرج - کمربندی اندیشه - مجتمع صنعتی زاگرس - خ. صنایع - پ. 119