کارخانه صنایع خودرو کویر

  • یزد - اردکان - بزرگراه ریاست جمهوری - کیلومتر 7 باند اصفهان