15 خرداد (جراحی پلاستیک)

  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. عضدی (آبان) - ک.پ : 1598763513
  • ، ،
کلمات کلیدی :

بیمارستان

مستقرها :

دکتر سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی - فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی
دکتر صدراله معتمد - فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی
ارزیابی